Direktvertrieb MOFFETT - Hiab Germany GmbH Hamburg

Direktvertrieb MOFFETT


ZURÜCK ZUR PARTNERÜBERSICHT

Ansprechpartner

Telefon

Mail

HAMBURG

+49 (0)40 716733-110

hamburg@hiab.com

AUGSBURG

+49 (0)821 748 63-0

augsburg@hiab.com

MÜNCHEN

+49 (0)89 374 051-0

muenchen@hiab.com

KARLSRUHE

+49 (0)721 9505-10

karlsruhe@hiab.com

Cord Schipfmann

+49 (0)171 954 56 54

cord.schipfmann@hiab.com

Tobias Milich

+49 (0)151 726 256 13

tobias.milich@hiab.com

Alexander Sonntag

+49 (0)170 925 82 43

alexander.sonntag@hiab.com

Simon Pfälzner

+49 (0)170 333 18 67

simon.pfaelzner@hiab.com

Karol Korz

+49 (0)178 202 72 03

karol.korz@hiab.com